KONFERENCJA NAUKOWA "PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO"

Komitet

Kierownicy naukowi Konferencji:

dr hab. Piotr Rączka

dr Karolina Rokicka-Murszewska, kontakt: krm@umk.pl

 

Sekretarz naukowy:

mgr Aleksandra Główczewska, kontakt: apensz@umk.pl

 

przy wsparciu - zespołu Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK

 

Konferencja w Toruniu