KONFERENCJA NAUKOWA "PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO"

Zaproszenie do udziału w konferencji

Szanowni Państwo,

 

Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 12 grudnia 2019 r. w Toruniu, II edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego p.t.:

 

„Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego”

 

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom związanymi z postępowaniami dyscyplinarnymi prawniczych zawodów zaufania publicznego oraz modelach odpowiedzialności, jakie funkcjonują w polskim prawie. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch aspektach - teoretyczno-naukowym oraz praktycznym. 

Planujemy wystąpienia notariuszy, komorników, radców prawnych oraz adwokatów - prosimy, aby Państwa wystąpienia dotyczyły jednego z tych czterech zawodów zaufania publicznego. 

Owocem obrad będzie publikacja pokonferencyjna. 

 

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK

Konferencja w Toruniu