KONFERENCJA NAUKOWA "PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO"

Zaproszenie do udziału w konferencji

Szanowni Państwo,

 

Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu serdecznie zaprasza na organizowaną - w całości (prelegenci i udział bierny) zdalnie - w dniu 20 stycznia 2022 r. w Toruniu, III edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego, poświęconą zagadnieniu:

 

Członkostwa w samorządach zawodowych 

 

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom związanymi z przynależnością do samorządów prawniczych zawodów zaufania publicznego. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch aspektach - teoretyczno-naukowym oraz praktycznym. Uznaliśmy, że obserwowane w ostatnim czasie zmiany legislacyjne zmierzające do włączenia w poczet członków samorządów zawodowych nie tylko osób samodzielnie wykonujących czynności zawodowe jest na tyle kontrowersyjne, że warto tej problematyce poświęcić dyskusję naukową.

Konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów! Owocem obrad będzie publikacja pokonferencyjna. 

 

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, Kierownik Naukowy Konferencji

dr Karolina Rokicka-Murszewska, Kierownik Naukowy Konferencji

 

 

Konferencja w Toruniu