Zakład Prawa Administracyjnego UMK

Zaproszenie do udziału w konferencji

Szanowni Państwo

 

Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu we współpracy z Kołem Naukowym Marketingu Prawniczego serdecznie zaprasza na organizowaną w dniu 13 grudnia 2018 r. w Toruniu, Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego p.t.:

 

„Perspektywy rozwoju samorządów prawniczych”

 

Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym prawniczych zawodów zaufania publicznego i ich rozwoju w kontekście zmian, którym podlega nieustannie polskie prawodawstwo. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch panelach, z których jeden będzie poświęcony aspektom teoretyczno-naukowym zagadnienia perspektyw rozwoju, drugi zaś aspektom praktycznym. 

Planujemy wystąpienia notariuszy, komorników, radców prawnych oraz adwokatów - prosimy, aby Państwa wystąpienia dotyczyły jednego z tych czterech zawodów zaufania publicznego. 

Owocem obrad będzie publikacja pokonferencyjna. 

 

 

Z wyrazami szacunku

dr hab. Piotr Rączka

Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego WPiA UMK

Konferencja w Toruniu