KONFERENCJA NAUKOWA "PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO"

Opłata konferencyjna

Edycja 2023 r.

---------------------------------------------

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 200 zł netto + VAT (23%).

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.

 

Płatności prosimy dokonywać przelewem do dnia 4 grudnia 2023 r. na konto:

 

 mBank 56 1140 2017 0000 4502 0345 2695

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

Gagarina 11, 87-100 Toruń

NIP 956 20 56 743

 

z dopiskiem: Zawody zaufania publicznego, imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

Opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi

 

Ważne informacje:

1. Jeśli potrzebna jest faktura VAT należy od razu podać dane do faktury w formularzu zgłoszeniowym.

2. Jeśli za daną osobę wnoszona jest opłata pokrywana w części lub całości ze środków publicznych, taka osoba może przedstawić oświadczenie o zwolnieniu z VAT (DO POBRANIA) - oświadczenie musi zostać przesłane na adres fundacja@umk.pl najpóźniej w dniu, w którym zostanie zaksięgowana opłata konferencyjna na koncie Fundacji.

Obsługą finansowo-księgową konferencji zajmuje się p. Hubert Długołęcki, Prezes Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici. W sprawach dotyczących płatności i faktur, prosimy o kontakt bezpośrednio z p. Długołęcki:

tel. 56 611 22 08
email: fundacja@umk.pl

Konferencja w Toruniu